Vanredne situacije Pro-Max

Zajedno smo sigurniji

VANREDNE SITUACIJE PRO-MAX 005 d.o.o je osnovan 29.05.2009. godine, prvenstveno kao agencija specijalizovana za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Osluškujući potrebe tržišta i proširivajući poslovne granice kao i stručni kadar, tokom prethodnih godina Agencija PRO-MAX 005 je počela sa obavljanjem poslova iz oblasti zaštite od požara i u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, sa mnoštvom zadovoljnih klijenata širom teritorije Republike Srbije, naša agencija 2020. godine otpočinje sa radom u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Naš tim čine visokoobrazovane stručne osobe, sa iskustvom, koje efikasno, profesionalno i individualno pristupaju svakom od klijenata.

Identitet naše firme, i što je važnije, poverenje klijenata izgradili smo svojim profesionalnim radom, pružanjem kompletnih usluga, stručnim savetima i visokim standardima koje smo sami sebi postavili.

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST

Naš zadatak je da utvrdimo prirodu i stepen rizika od potencijalne opasnosti, stanje ugroženosti i posledice koje te opasnosti mogu da izazovu.

Naš zadatak je da prepoznamo uticaje koji nepovoljno deluju na zdravlje i sigurnost radnika, uticaje koji dovode do povreda na radu, profesionalnih oboljenja...

I ZDRAVLJE NA RADU

Zaštita od požara podrazumeva skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, sprovođenje i kontrolu s ciljem sprečavanja izbijanja i širenja, otkrivanja i gašenja požara.

Izrada Akta o proceni rizika za zaštitu lica, imovine i poslovanja – je dokument koji sadrži niz mera za umanjenje ili neutralizaciju rizika.

Mi smo specijalizovani za

VANREDNE SITUACIJE

DIREKTOR

Bećir Škrijelj
Tel: 069/10 11 007


Rukovodilac sektora za VS i ZOP

Daniela Knežević
Tel: 069/71 47 92

Vanredne situacije

Rukovodilac sektora za BZR

Sonja Đuran
Tel: 069/40 47 770

Vanredne situacije, bezbednost i zdravlje na radu,
zaštita od požara, zaštita lica, imovine i poslovanja


Pro-Max 005 Temerin