Izrada Akta o proceni rizika za zaštitu lica, imovine i poslovanja – je dokument koji sadrži niz mera za umanjenje ili neutralizaciju rizika. U najširem smislu podrazumeva, pored analize stanja bezbednosti organizacije, proveru funkcionalnosti i efikasnosti svih elemenata koji čine sistem zaštite.

Sistem tehničke zaštite predstavlja povezivanje sredstava i uređaja koji zajedno čine funkcionalnu celinu.Ko mora da izradi Akt o proceni rizika za zaštitu lica, imovine i poslovanja?

 1. Pravna lica koja koriste usluge fizičke ili tehničke zaštite, kao i pravna lica koja pripadaju obavezno obezbeđenim objektima.

Koji su to obavezno obezbeđeni objekti?

Obavezno obezbeđeni objekti, u smislu ove uredbe, jesu objekti energetike, saobraćaja, vodoprivrede, industrije, zaštite životne sredine i drugi objekti, i to:

 1. objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od posebnog značaja za odbranu zemlje;
 2. objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane;
 3. objekti organa grada - jedinice lokalne samouprave;
 4. zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5000 građana i više;
 5. otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više;
 6. tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 m2 i više;
 7. objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad od 50.000 i više stanovnika;
 8. prostor na kome se nalaze objekti iz tač. 1)-6) ovog stava i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji tih objekata.

Šta su sredstva i uređaji tehničke zaštite?

To su:

 1. sredstva i uređaji za fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska lica u štićeni objekat i prostor koji mu pripada (u daljem tekstu: štićeni objekat), a naročito: ograde, rampe i barikade, protivprovalna vrata, sve vrste brava sa serijskim brojem ili kodom, specijalne građevinske konstrukcije, neprobojna stakla i slične konstrukcije, oprema za smeštaj, čuvanje i prenos vrednosti, predmeta i dokumenata (kase, trezori i sl.), uređaji za detekciju metalnih predmeta, rendgenski uređaji za kontrolu prtljaga, druga mehanička i/ili elektro-mehanička sredstva i uređaji propisani u postupku izvođenja tehničke zaštite;
 2. elektronski bezbednosni sistemi koji omogućuju efikasnu zaštitu štićenog objekata, a naročito: protivprovalni i protivprepadni alarmni sistemi (važeći standardi serije SRPS EN 50130, 50131 i 50136), sistemi kontrole pristupa (važeći standardi serije SRPS EN 50133), sistemi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mesta (važeći standardi serije SRPS EN 50518), integralni sistemi zaštite s najmanje jednim (1) nadzornim mestom unutar štićenog objekata (kontrolna soba), sistemi video obezbeđenja (važeći standard serije SRPS EN 50132);
 3. protivdiverzioni i protivsabotažni elementi: specijalna ručna ogledala za pregled podnožja vozila, detektori metala i jonizujućeg zračenja i dr.;
 4. sistemi za elektro-hemijsku zaštitu novca i drugih vrednosti;
 5. sistemi za globalno pozicioniranje (GPS satelitsko praćenje)